บริษัทของเราดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 18 ปี โดยเป็นผู้ผลิตและส่งออกไม้ยิง,ไม้ล่าสัตว์กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยสินค้าอื่นๆ เช่น ไม้เท้าเดินป่า ไม้เท้าเดินป่านอกจากนี้ ปัจจุบันเรามีทรัพยากรเพียงพอและมีความสามารถในการพัฒนาอย่างมากเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเราจ้างนักออกแบบ 2 คนซึ่งรับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขณะนี้พวกเขากำลังสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นประจำทุกเดือน

อ่านเพิ่มเติม